Sunday, July 25, 2010

SMK JAMBATAN PUTIH

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB SERASI
SMK JAMBATAN PUTIH, TAWAU, SABAH

VISI SEKOLAH
Sekolah Menengah Kebangsaan Jambatan Putih
Sekolah Cemerlang
Di Daerah Tawau Menjelang 2011

VISI SERASI
Sekolah Menegah Kebangsaan Jambatan Putih Sekolah Dalam Taman Menjelang 2011

MISI SEKOLAH
• Melahirkan murid cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah
• Melaksanakan sistem pentadbiran dan pengurusan yang telus, bersih, cekap, amanah dan berasaskan penambahbaikan yang berterusan
• Memartabatkan profesion keguruan ke arah kecemerlangan pendidikan
• Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan budaya sekolah cemerlang

MISI SERASI
Mewujudkan Persekitaran Yang Kondusif Dan Budaya Sekolah Cemerlang

OBJEKTIF SERASI
• Mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar di sekolah
• Memupuk sikat positif dan cintakan alam sekitar dalam kalangan warga sekolah khasnya dan masyarakat setempat amnya.
• Mengadakan inovasi ke arah membentuk persekitaran sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan dan dan pemuliharaan alam sekitar.
• Mengiktiraf usaha berterusan sekolah dalam program pendidikan alam sekitar.


LOKASI SEKOLAH (4º16’33”N, 117º55’31”E )Alamat Tetap
Alamat : Jalan Estern
Poskod : 91019
Bandar : Tawau
Negeri : Sabah
Emel : smkjptwu@streamyx.com
No Tel/Faks : 089712603

Alamat Surat Menyurat
Alamat : Peti Surat 60917
Poskod : 91019
Bandar : Tawau
Negeri : Sabah


ORGANISASI SERASI
PELAN PERANCANGAN SERASIMESYUARAT PROGRAM SERASI

AKTIVITI KESEDARAN ALAM SEKITAR

GOTONG ROYONG

PROGRAM KHAS
• LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE TAMAN BUKIT TAWAU
• ‘EXPLORACE’ ALAM SEKITAR
• PROGRAM CINTA ALAM 2010
• EXPEDISI GUNUNG KINABALU
• LAWATAN KE SEPILOK SANDAKAN
• KEM KESEDARAN ALAM SEKITAR TABIN
• HARI KITAR SEMULA
• HARI BUMI

SUDUT-SUDUT SERASI
• SUDUT PUSAT SUMBER
• SUDUT KELAS
• SUDUT KEAS

TAKLIMAT KITAR SEMULA
• PELAJAR
• GURU

PAMERAN KITAR SEMULA

MENGGUNAKAN SEMULA AIR HUJAN UNTUK MENYUCI TANDAS,

MENYIRAM BUNGA DAN MEMBERSIH LONGKANG

MENGGUNAKAN SEMULA AIR HUJAN UNUTK PELAJAR

MENGGUNAKAN SEMULA AIR HUJAN UNTUK MENYIRAM DUSUN

PENJIMATAN KERTAS
• Saiz Font dikecilkan
• Kedua-dua belas kertas boleh digunakan
• 'Fail Kertas' lama digunakan semula (untuk pelajar)
• Kertas terpakai dijadikan memo
• Kertas terpakai digunakan untuk menjadi pembalut
• Kotak-kotak kertas lama dikumpul dan dijual

TAMAN-TAMAN SEKOLAH

LAPORAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH

LANDSKAP KESELURUHAN

PUSAT PENGUMPULAN SAMPAH

KECERIAAN BANGUNAN SEKOLAH
• MURAL
• POSTER

TAHAP KESERSIHAN TANDAS

INOVASI ALAM SEKITAR
• PINTU KAYU ROSAK DIJADIKAN PAPAN NOTIS
• DAUN KIPAS DIJADIKAN KIPAS PAPAN TANDA PENUNJUK ARAH
• BAHAN-BAHAN LAMA DIJADIKAN HASILAN SENI

HUBUNGAN DENGAN KOMUNITI JABATAN
• Ceramah-Ceramah (JAS, JHLS, JPAS).
• Pibg (Taman, Gotong Royong).
• Jabatan Pertanian, Jabatan Perhutanan.
• Bomba.
• Toyota UMW. (Program Eco Youth)
• Pejabat Pelajaran Daerah Tawau.
• Syarikat Swasta (Cth: Plant House).

SUMBER PERUNTUKAN
• Peruntukan Dari Jabatan Alam Sekitar.
• Pertanian
• Peruntukan Kementerian
 PANITIA
 PSK
 BI
 KH
 PSV
 SSU
 KeAS
 SPBT
 SC
• Yb.( Datuk Syed Abbas, Datuk Kamil, Datuk Chua Sun Bui)
• Kantin Sekolah.
• Kelab Staf.
• Individu .
• PIBG SMK Jambatan Putih